Dětští vojáci sociální, kulturní a výchovné aspekty verbování

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hájková, Lucie
dc.contributor.author Hašto, Michal
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:40:26Z
dc.date.available 2016-06-09T12:40:26Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-03-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64523
dc.description.abstract Práce je věnována v dnešní době aktuální problematice dětských vojáků. Popisuje základní sociální a kulturní aspekty verbování dětí do řad vojenských organizací a následný vliv a působení této aktivity na vývoj a výchovu zúčastněných dětí. Jsou popsány základní principy verbování dětských vojáků včetně různých faktorů vnitřní motivace či vnějšího nátlaku. Práce taktéž stručně postihuje fenomén dítěte jako vojáka tzv. Islámského státu. Téma je zpracováno pomocí analýzy dostupné literatury. cze
dc.format 58 s.
dc.format.extent 1446465 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject děti cze
dc.subject vojáci cze
dc.subject dětští vojáci cze
dc.subject současnost cze
dc.subject kultura cze
dc.subject společnost cze
dc.subject vývoj cze
dc.subject children eng
dc.subject soldiers eng
dc.subject child soldiers eng
dc.subject present eng
dc.subject culture eng
dc.subject society eng
dc.subject development eng
dc.title Dětští vojáci sociální, kulturní a výchovné aspekty verbování cze
dc.title.alternative Child soldiers social, cultural and educational aspects of recruitment eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Křišťálová, Jana
dc.date.accepted 2016-05-25
dc.description.abstract-translated The work deals with recently actual phenomenon of child soldiering. It describes social and cultural aspects of child recruitment into military organizations and a consequent impact on the development and education of children that participate in these actions. The work is also focused on basic principles of child recruitment, including both internal motivation and external pressure. There is also briefly described a concept of child as a soldier in so called Islamic state. The theme is processed through an analysis of available literature. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Humanitní studia cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D33981
dc.thesis.degree-program Humanitní studia cze
dc.identifier.stag 30521
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account