Orientace dětí v současné literatuře získaná prostřednictvím projektu školních čtenářských klubů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kašpar, Oldřich
dc.contributor.author Mazáčová, Radka
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:40:20Z
dc.date.available 2016-06-09T12:40:20Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-03-31
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64519
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá reálným dopadem projektu školních čtenářských klubů. Porovnává úroveň čtenářské gramotnosti dětí, které prošli tímto projektem a dětí, které kluby nenavštěvovaly. Zaměřuje se na schopnosti práce s textem, které zahrnují předvídání či převyprávění příběhu, jeho interpretaci a vyvození smysluplných závěrů. Dalšími cíli je zjistit, zda děti rády čtou, případně o čem a jaké jiné trávení volného času upřednostňují. Výzkum byl zaměřen na žáky 3. a 5. ročníků dvou základních škol v Pardubickém kraji. V rámci práce proběhlo skupinové interview, doplněné dotazníkovým šetřením. Další výzkumnou metodou byl rozhovor s učiteli žáků, který sloužil pro doplnění informací. cze
dc.format 65 s.
dc.format.extent 4926473 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject čtenářská gramotnost cze
dc.subject školní čtenářské kluby cze
dc.subject dětské čtenářství cze
dc.subject průzkum gramotnosti cze
dc.subject reading literacy eng
dc.subject school reading clubs eng
dc.subject child readers eng
dc.subject reading literacy surveys eng
dc.title Orientace dětí v současné literatuře získaná prostřednictvím projektu školních čtenářských klubů cze
dc.title.alternative Orientation of children in contemporary literature obtained through the project of the school reading clubs eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Hájková, Lucie
dc.date.accepted 2016-05-25
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the real impact of the project of the school reading clubs. It compares the level of reading literacy of the children who have participated in the project and the children who haven´t attended the clubs. This thesis is focused on abilities to work with text that included foreseeing or narrating a story, its interpretation and finding meaningful conclusions. Another objectives are to find out if children like reading, a genre or the specific topic. I am also interested in other leisure time that the children prefer. The research was focused on the pupils of 3. and 5. class at two elementary schools in the Pardubice region. This thesis also contains a group interview complemented by a questionnaire survey. The interviews with the teachers of the pupils, which serve as added information, meant another method of research. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Humanitní studia cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D33983
dc.thesis.degree-program Humanitní studia cze
dc.identifier.stag 29121
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account