Mediovaná komunikace na vysokoškolské katedře

Show simple item record

dc.contributor.advisor Samek, Tomáš
dc.contributor.author Vodička, Tomáš
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:39:26Z
dc.date.available 2016-06-09T12:39:26Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-03-31
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64492
dc.description.abstract Jak funguje komunikační rozhraní mezi katedrou a studenty? Za použití zúčastněného pozorování autor práce sleduje chování účastníků výzkumu ve virtuálním světě na sociálních sítích a v běžném životě. Zachycuje dynamiku mediované komunikace mezi všemi účastníky vzdělávacího procesu. Práce je založena na terénním výzkumu, který probíhá v reálném i virtuálním světě a opírá se o soudobá technologická rozhraní typu Facebook, web apod. cze
dc.format 50 s.
dc.format.extent 1196726 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject média cze
dc.subject internet cze
dc.subject realita cze
dc.subject terciární vzdělávání cze
dc.subject vysoké školy cze
dc.subject sociální komunikace cze
dc.subject interakce cze
dc.subject media eng
dc.subject internet eng
dc.subject reality eng
dc.subject tertiary education eng
dc.subject universities eng
dc.subject social communication eng
dc.subject interaction eng
dc.title Mediovaná komunikace na vysokoškolské katedře cze
dc.title.alternative Mediated communication in a university department eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Hyánková, Tereza
dc.date.accepted 2016-05-31
dc.description.abstract-translated The text focuses on the various ways in which the communication interface works between the department and the students. Author of thesis uses participant observation and monitores the behavior of research participants in a virtual world on social networks and in everyday life. He is capturing the dynamics of mediated communication between all participants in the educational process. The work is based on field research running at real and virtual worlds and, in particular, focuses upon, and makes use of, contemporary technological interfaces like Facebook and world wide web. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Sociální antropologie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D34020
dc.thesis.degree-program Sociologie cze
dc.identifier.stag 30017
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account