Agroturistika jako nástroj posílení ekonomické resilience mikroregionů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Maštálka, Martin
dc.contributor.author Zeman, Jan
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:38:13Z
dc.date.available 2016-06-09T12:38:13Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-04-28
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64462
dc.description.abstract Cílem diplomové práce je na základě elementárních ekonomických ukazatelů prokázat pozitivní vliv agroturistiky na daný region. V první části jsou objasněny pojmy jako region, cestovní ruch a agroturistika. V dalších částech práce je zkoumán dopad vyplacené podpory na zvolený mikroregion. Tento dopad je zkoumán prostřednictvím vývoje elementárních ekonomických ukazatelů v daném regionu. Následně je vývoj tohoto regionu srovnán s vývojem těchto ukazatelů na území České republiky. cze
dc.format 88 s.
dc.format.extent 2576120 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject agroturistika cze
dc.subject region cze
dc.subject ekonomická resilience regionu cze
dc.subject cestovní ruch cze
dc.subject finanční podpora cze
dc.subject agrotourism eng
dc.subject region eng
dc.subject economic endurance of micro-region eng
dc.subject tourism eng
dc.subject subsidy eng
dc.title Agroturistika jako nástroj posílení ekonomické resilience mikroregionů cze
dc.title.alternative Agrotourism as a tool for reinforcement of micro-regional economic resilience eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Kraftová, Ivana
dc.date.accepted 2016-06-06
dc.description.abstract-translated The aim of the thesis is to demonstrate positive influence of agrotourism to micro-regions using elementary economic indicators. The first the thesis defines terms as region, tourism and agrotourism. In the second part there is examined impact of subsidies paid off to the projects implemented in the chosen micro-region. This impact is examined by progress of basic economy indicators in micro-region. Afterwards the progress of indicators in chosen region is compared to progress of indicators of the whole Czech Republic. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Regionální rozvoj: Bezpečnost regionu cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D34091
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.identifier.stag 29159
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account