Integrovaný záchranný systém v České republice a na Slovensku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matěja, Zdeněk
dc.contributor.author Kubíková, Tereza
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:37:24Z
dc.date.available 2016-06-09T12:37:24Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-04-27
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64449
dc.description.abstract Tato bakalářská práce představuje a vzájemně porovnává integrované záchranné systémy České republiky a Slovenska. Práce je věnována charakteristice jednotlivých integrovaných systémů a jejich vzájemné komparaci s důrazem na odlišnosti v organizaci, struktuře a fungování obou systémů. V práci jsou zhodnoceny integrované záchranné systémy včetně posouzení jejich specifik, výhod a nevýhod. cze
dc.format 53 s.
dc.format.extent 1100992 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject integrovaný záchranný systém cze
dc.subject bezpečnost cze
dc.subject Česká republika cze
dc.subject Slovenská republika cze
dc.subject legislativa cze
dc.subject Horská záchranná služba cze
dc.subject integrated rescue system eng
dc.subject safety eng
dc.subject Czech republic eng
dc.subject Slovak republic eng
dc.subject legislation eng
dc.subject mountain rescue service eng
dc.title Integrovaný záchranný systém v České republice a na Slovensku cze
dc.title.alternative Integrated rescue system of the Czech republic and Slovakia eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-06-01
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis presents and mutually compares integrated rescue systems of the Czech Republic with Slovakia. The work is devoted to the characteristics of individual integrated systems and their comparison with an emphasis on differences in organization, structure and functioning of both systems. In this work are evaluated integrated rescue systems, including assessment of their specific features, advantages and disadvantages. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Management ochrany podniku a společnosti cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D34070
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.identifier.stag 29151
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account