Ochrana obyvatelstva ve městě Ústí nad Orlicí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matěja, Zdeněk
dc.contributor.author Krčmářová, Andrea
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:37:23Z
dc.date.available 2016-06-09T12:37:23Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-04-27
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64448
dc.description.abstract V bakalářské práci je nejprve obecně pojednáno o ochraně obyvatelstva, jejím významu, formách a způsobech zajištění. Dále je popsáno město Ústí nad Orlicí z hlediska fyzicko-geografické a socioekonomické charakteristiky. Cílem bakalářské práce je popsání a zhodnocení zajišťování ochrany obyvatelstva na území města Ústí nad Orlicí, včetně vyhodnocení mimořádných událostí, ke kterým na území města došlo v posledních letech. cze
dc.format 48 s.
dc.format.extent 1536157 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject ochrana obyvatelstva cze
dc.subject krizové řízení cze
dc.subject mimořádné události cze
dc.subject Ústí nad Orlicí cze
dc.subject integrovaný záchranný systém cze
dc.subject protection of population eng
dc.subject crisis management eng
dc.subject extraordinary event eng
dc.subject integrated rescue system eng
dc.title Ochrana obyvatelstva ve městě Ústí nad Orlicí cze
dc.title.alternative Protection of population in the city Ústí nad Orlicí eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-06-01
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is generally first discussed the protection of the population, its significance, forms and methods of hedging. Further described is a city of Ústi nad Orlici in terms of physical geography and socioeconomic characteristics. The aim of the thesis is to describe and evaluate ensuring protection of the population in the town of Usti nad Orlici, including evaluation of the extraordinary events that occurred in the city in recent years. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Management ochrany podniku a společnosti cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D34082
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.identifier.stag 29150
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account