Srovnání znalostí žáků základních a středních škol v oblasti ochrany obyvatelstva

Show simple item record

dc.contributor.advisor Svoboda, Ondřej
dc.contributor.author Veselková, Zuzana
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:37:17Z
dc.date.available 2016-06-09T12:37:17Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-04-28
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64444
dc.description.abstract Tato práce je zaměřena na zhodnocení znalostí žáků základních a středních škol v oblasti ochrany obyvatelstva. Součástí práce je dotazníkové šetření, jehož vzorkem bylo 216 žáků základních a středních škol. Odpovědi dotazníkového šetření jsou hodnoceny s ohledem na dvě výzkumné otázky. Výsledky statistické analýzy potvrdily pozitivní efekt výuky a současně nebyl prokázán statisticky významný rozdíl mezi znalostmi žáků základních a středních škol. V závěru práce jsou na základě provedené analýzy navržena doporučení pro stávající praxi. cze
dc.format 88 s.
dc.format.extent 2364874 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject ochrana obyvatelstva cze
dc.subject mimořádné události cze
dc.subject integrovaný záchranný systém cze
dc.subject vzdělávání cze
dc.subject protection of the population eng
dc.subject emergency situations eng
dc.subject integrated rescue system eng
dc.subject education eng
dc.title Srovnání znalostí žáků základních a středních škol v oblasti ochrany obyvatelstva cze
dc.title.alternative Comparison of knowledge of pupils in primary and secondary schools in the area of protection of the population eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-06-02
dc.description.abstract-translated This work is focused on the evaluation of students´ knowledge in primary and secondary schools in the field of protection of the population. The work contains a survey that included 216 pupils from primary and secondary schools. Answers to the questionnaire are evaluated with regard to two research questions. Results of statistical analysis confirmed the positive effect of education and at the same time there was not established statistically significant difference between the knowledge of pupils in primary and secondary schools. The conclusion based on the analysis proposed recommendations for the current practice. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Management ochrany podniku a společnosti cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D34068
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.identifier.stag 29130
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account