Resocializace vzděláváním u odsouzených v ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Svoboda, Ondřej
dc.contributor.author Doudová, Iveta
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:37:12Z
dc.date.available 2016-06-09T12:37:12Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-04-18
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64441
dc.description.abstract Tato práce slouží k pochopení účelu vzdělávání uvnitř penitenciárních zařízení. Na úvod seznamuje čtenáře s problematikou vězeňství a informuje o vězeňském systému České republiky. Po obecném seznámení s tématem následuje výčet nástrojů využívaných v programech zacházení s odsouzenými během výkonu trestu odnětí svobody. Stěžejní část se zabývá vysvětlením funkcí vzdělávání, které jsou důležité pro odsouzené ve výkonu trestu odnětí svobody. Bakalářská práce odpovídá na otázku, zda vzdělávání působí během pobytu ve věznici na resocializaci vězně a následně na jeho hladkou reintegraci. Závěr práce přibližuje pohled samotných odsouzených ve Věznici Pardubice a pracovníků Vězeňské služby České republiky v téže věznici na příležitosti vzdělávání, kterým se odsouzeným dostává. cze
dc.format 53 s.
dc.format.extent 688494 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject resocializace cze
dc.subject reintegrace cze
dc.subject vězeňský systém cze
dc.subject vzdělávání cze
dc.subject programy zacházení cze
dc.subject resocialization eng
dc.subject reintegration eng
dc.subject prison system eng
dc.subject education eng
dc.subject program for prisoners eng
dc.title Resocializace vzděláváním u odsouzených v ČR cze
dc.title.alternative Resocialization through Education Program for Prisoners in the Czech Republic eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-06-01
dc.description.abstract-translated This work helps to understand the purpose of education within penitentiary institutions. It starts with the issue of prison service and informs the reader about the prison system of the Czech Republic. After the general familiarization with the topic the author lists various instruments applied in treatment programs for prisoners during imprisonment. The major part of the work focuses on explaining the function of education those that are important for the convicted persons. This Bachelor thesis answers to the question as to whether education plays any role in resocialization of prisoners during their imprisonment, and on their subsequent smooth reintegration in the society. The final part of the work provides a closer view of actual prisoners in Pardubice Prison and employees of the Prison Service of the Czech Republic in the same prison on learning opportunities offered to the convicted persons. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Management ochrany podniku a společnosti cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D34081
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.identifier.stag 29124
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account