Pojištění jako jeden z nástrojů pro snížení rizika pracovní neschopnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jindrová, Pavla
dc.contributor.author Polednová, Klára
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:36:34Z
dc.date.available 2016-06-09T12:36:34Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-04-25
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64437
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá problematikou pracovní neschopnosti, analýzou jejího vývoje v České republice a možností pojištění. Porovnává produkty pojištění rizik v souvislosti s výskytem pracovní neschopnosti na českém pojistném trhu. Aplikace metod modelování pravděpodobnosti počtu a výše pojistných plnění v souvislosti s pojištěním pracovní neschopnosti jsou provedeny na reálných datech. Tyto informace poskytly slovenské pojišťovny. cze
dc.format 62 s.
dc.format.extent 4279861 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject pojištění pracovní neschopnosti cze
dc.subject bayesovská statistika cze
dc.subject bayesovský odhad pravděpodobnosti cze
dc.subject maximálně věrohodný odhad cze
dc.subject model binomické/beta cze
dc.subject work incapacity insurance eng
dc.subject bayesian statistics eng
dc.subject bayesian estimation of probability eng
dc.subject maximum credible estimation eng
dc.subject model binomial/beta eng
dc.title Pojištění jako jeden z nástrojů pro snížení rizika pracovní neschopnosti cze
dc.title.alternative Insurance as a Tool for Reducing the Risk of Incapacity for Work eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Koudela, Libor
dc.date.accepted 2016-06-07
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the issue of work incapacity, its development and insurance options in the Czech Republic. The thesis compares products of risk insurance in connection with the occurrence of work incapacity on the Czech insurance market. Another section concerns application methods for modeling the likelihood of insurance claims and the amount of insurance payments in connection with work incapacity insurance. This statistic is based on real data provided by Slovak insurance companies. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Pojistné inženýrství cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D36280
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.identifier.stag 29327
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account