Pojištění jako jeden z nástrojů ke snížení rizika následků živelních událostí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jindrová, Pavla
dc.contributor.author Luňáčková, Veronika
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:36:26Z
dc.date.available 2016-06-09T12:36:26Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-04-27
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64432
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá definováním vybraných živelních pohrom a zásadních pojmů, jako jsou bezpečnost, riziko či nebezpečí. Dále klasifikuje velikost a typ pohrom, popisuje průběhy a důsledky vybraných živelních událostí v České republice a ve světě. Charakterizuje typy pojištění před živelními událostmi na českém trhu, preventivní opatření a možnost čerpání finanční pomoci z Fondu solidarity EU. Náplní praktické části je využití vícekriteriálního rozhodování pro porovnání nabídek pojištění majetku před živelními pohromami, přístupu pojišťovny ke klientovi a jeho informovanosti. cze
dc.format 82 s., 5 s. příloh
dc.format.extent 3480119 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject živelní katastrofy cze
dc.subject pojištění majetku cze
dc.subject pohromy cze
dc.subject Fond solidarity cze
dc.subject vícekriteriální rozhodování cze
dc.subject natural disasters eng
dc.subject property insurance eng
dc.subject disasters eng
dc.subject Solidarity fund eng
dc.subject multicriteria decision making eng
dc.title Pojištění jako jeden z nástrojů ke snížení rizika následků živelních událostí cze
dc.title.alternative Insurance as an Instrument to Reduce the Risk of Consequences of Natural Disasters eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Linda, Bohdan
dc.date.accepted 2016-06-07
dc.description.abstract-translated This work deals with the definition of selected natural disasters and fundamental concepts such as security, risk or danger. Further classifies the size and type of disasters, describes the conduct and consequences of natural disasters selected in the Czech Republic and abroad. Characterizes the types of insurance against natural events on the Czech market, preventive measures and the possibility of obtaining financial assistance from the EU Solidarity Fund. In the practical part is the use of multi-criteria decision to compare offers property insurance against natural disasters, insurers access to the client and his awareness. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Pojistné inženýrství: Management finančních rizik cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D36286
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.identifier.stag 29320
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account