Kvantifikace rizik pro pojištění závažných onemocnění

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jindrová, Pavla
dc.contributor.author Koppová, Martina
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:36:24Z
dc.date.available 2016-06-09T12:36:24Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-04-27
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64431
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá charakteristikou a kvantifikací rizika závažných onemocnění. Teoretická část obecně definuje pojem riziko, popisuje možnosti pojištění závažných onemocnění, včetně výhod a nevýhod tohoto pojištění. Cílem praktické části je kvantifikace počtu pojistných událostí spolu se stanovením celkového pojistného plnění pro pojištění závažných onemocnění pro Slovenskou republiku. cze
dc.format 83 s.
dc.format.extent 3507459 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject závažná onemocnění cze
dc.subject riziko cze
dc.subject bayesovská teorie kredibility cze
dc.subject severe diseases eng
dc.subject risk eng
dc.subject bayesian theory credibility eng
dc.title Kvantifikace rizik pro pojištění závažných onemocnění cze
dc.title.alternative Risk Quantification for Critical Illness Insurance eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Zapletal, David
dc.date.accepted 2016-06-07
dc.description.abstract-translated This thesis deals with characteristic and quantification of the risk of serious diseases. The theoretical part defines risk, describes the possibility of insurance of serious diseases, including advantages and disadvantages of this insurance. The practical part is to quantify the number of claims, along with the determination of the total indemnity insurance for serious illnesses for the Slovak Republic. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Pojistné inženýrství: Management finančních rizik cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D36287
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.identifier.stag 29311
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account