Možnosti řízení finančních a provozních rizik obnovy tepelných zdrojů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zapletal, David
dc.contributor.author Příhodová, Kateřina
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:36:16Z
dc.date.available 2016-06-09T12:36:16Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-04-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64426
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na shrnutí finančních a provozních rizik obnovy tepelných zdrojů. V první části diplomové práce jsou popsány tepelné a jaderné elektrárny, též rozdíly mezi nimi. Dále jsou rozebrány možnosti obnovy tepelných zdrojů (konvenční, nekonvenční obnova). V druhé části diplomové práce je popsána konvenční obnova Elektrárny Opatovice, která právě probíhá. Také je zde rozebrána možnost nekonvenční obnovy Elektrárny Opatovice. cze
dc.format 84 s., 1 s. příloh
dc.format.extent 29437935 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject energetika cze
dc.subject rizika cze
dc.subject tepelná elektrárna cze
dc.subject jaderná elektrárna cze
dc.subject obnova cze
dc.subject energetics eng
dc.subject risks eng
dc.subject thermal power plant eng
dc.subject nuclear power plant eng
dc.subject recovery eng
dc.title Možnosti řízení finančních a provozních rizik obnovy tepelných zdrojů cze
dc.title.alternative Options of operational and financial risk management of heat sources renovation eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Zahrádka, Jaromír
dc.date.accepted 2016-06-07
dc.description.abstract-translated This Diploma Thesis summarizes financial and operational risks in thermal source recovery. The first part deals with thermal and nuclear power plants and their mutual differences. Furthermore, there is an analysis of possible ways of thermal source recovery (conventional, non-conventional recovery). The second part of the thesis deals with the currently running conventional recovery of the Opatovice Power Plant. The possibility of a non-conventional recovery of the Opatovice Power Plant is also considered. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Pojistné inženýrství: Management finančních rizik cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D35854
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.identifier.stag 28838
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account