Úloha dotazníkových šetření v marketingu podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Linda, Bohdan
dc.contributor.author Mizerová, Veronika
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:36:09Z
dc.date.available 2016-06-09T12:36:09Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2015-08-14
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64423
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá úlohou dotazníkových šetření. První část práce je zaměřena na marketingový výzkum, dotazníkové šetření, problémy při sestavování dotazníkových šetření a následným zpracováním dat. Druhá část práce se zabývá ukázkou sestavení samotného dotazníku a následného zpracování informací o jednotlivých otázkách. cze
dc.format 66 s., 6 s. příloh
dc.format.extent 1116747 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject marketing cze
dc.subject marketingový výzkum cze
dc.subject dotazník cze
dc.subject dotazníkové šetření cze
dc.subject analýza dat cze
dc.subject marketing eng
dc.subject marketing research eng
dc.subject questionnaire eng
dc.subject questionnaire research eng
dc.subject analysis eng
dc.title Úloha dotazníkových šetření v marketingu podniku cze
dc.title.alternative The role of questionnaire surveys in the marketing business eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Jindrová, Pavla
dc.date.accepted 2016-06-07
dc.description.abstract-translated The thesis deals with the role of questionnaire surveys. The first part is focused on marketing research, questionnaire, problems in compiling surveys and subsequent processing of data. The second part deals with the demonstration of the creation questionnaire and subsequent processing of information on individual questions. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D35852
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.identifier.stag 26254
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account