Využití datových skladů v malém a středním podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Brebera, David
dc.contributor.author Jahoda, Štěpán
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:35:30Z
dc.date.available 2016-06-09T12:35:30Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-04-28
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64419
dc.description.abstract Předmětem této bakalářské práce je popsání datových skladů a business intelligence. Mezi hlavní body práce patří především zpracování dat ze systému v podniku a jeho následná interpretace. Teoretická část práce pojednává o vývoji business intelligence a jeho využití. Na to navazují datové sklady. Praktická část je věnována popsání podniku, popsání problému, který podnikový systém má a následně jeho řešení. cze
dc.format 43 s.
dc.format.extent 3686478 bytes
dc.format.mimetype application/zip
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení (teoretická část), nepřístupné (praktická část) cze
dc.subject datové sklady cze
dc.subject business intelligence cze
dc.subject analýza dat cze
dc.subject reporting cze
dc.subject data warehouses eng
dc.subject business intelligence eng
dc.subject data analysis eng
dc.subject reporting eng
dc.title Využití datových skladů v malém a středním podniku cze
dc.title.alternative Utilization of data warehouses in small and medium-sized enterprise eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-06-02
dc.description.abstract-translated The subject of this bachelor thesis is to describe the data warehouse and business intelligence. The main points of my thesis are data analysis from a company and their interpretation. The theoretical part deals with the development business intelligence and its utilization. Next part is data warehouse and how its link with business intelligence. The practical part is devoted to describing the company and their problem with enterprise system and its solution. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Management podniku: Management malých a středních podniků cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D36313
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Student zpracoval bakalářskou práci na téma Využití datových skladů v malém a středním podniku. Cílem práce bylo popsat možnosti datových skladů (velikost, rozsah, frekvence ukládání) a jejich využití k analýze dat v malém a středním podniku. V teoretické části byly popsány základní principy, pravidla a SW platformy umožňující s daty pracovat. V praktické části bylo zpracováno několik analýz na základě skutečných dat ve vybraném podniku, včetně praktických zkušeností týkajících se získání dat či ošetření chyb. Po obhájení práce byly studentovi položeny otázky: 1) Uveďte hlavní důvody budování datových skladů a jejich vztah k informačnímu systému. 2) Objasněte základní rozdíly mezi MOLAP, ROLAP a HOLAP. Odpovědi na otázky vedoucího práce i komise byly dostačující. cze
dc.identifier.stag 29791
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account