Úvěry pro malé a střední firmy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Brebera, David
dc.contributor.author Zdražilová, Věra
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:35:23Z
dc.date.available 2016-06-09T12:35:23Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-04-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64415
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu úvěrů pro malé a střední firmy. Klade si za cíl rozbor a porovnání úvěrů pro malé a střední podnikatele. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy týkající se specifikace malých a středních podniků a jednotlivých typů úvěrů. V praktické části je provedeno porovnání nabídek vybraných bankovních institucí pro firmu Cogras spol., s.r.o. V závěru bakalářské práce je zhodnocena nabídka úvěrů s následným doporučením. cze
dc.format 55 s.
dc.format.extent 3321268 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject bankovní instituce cze
dc.subject malé a střední podniky cze
dc.subject úrokové sazby cze
dc.subject úvěry cze
dc.subject banking institutions eng
dc.subject small and medium-sized enterprises eng
dc.subject interest rate eng
dc.subject loans eng
dc.title Úvěry pro malé a střední firmy cze
dc.title.alternative Loans for small and medium enterprises eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-06-03
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is focused on the analysis of business loans for small and medium enterprises. It aims to analyze and compare loans for small and medium enterprises. The thesis is divided into theoretical and practical part. In the theoretical part are explained terms for loans and specifications for small and medium enterprises. The practical part is focused on comparison of offers for company Cogras spol., s.r.o. gained in selected banking institutions. In the end of the thesis are evaluated loan offers with recommendations. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a provoz podniku cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D36312
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.identifier.stag 29339
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account