Analýza možností využití mikropůjček

Show simple item record

dc.contributor.advisor Brebera, David
dc.contributor.author Kurz, Daniel
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:35:08Z
dc.date.available 2016-06-09T12:35:08Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-04-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64405
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se věnuje tématu mikropůjček, jejich využívání a principům fungování. V úvodu se zabývá přiblížením obecné teorie o půjčkách, a následně na základě této teorie charakterizuje mikropůjčky pomocí jejich vlastností, včetně popsání výhod a nevýhod plynoucích z jejich využívání. Dále pak porovnává jednotlivé nabídky institucí, které mikropůjčky v České republice poskytují. Na závěr této práce je zpracováno dotazníkové šetření, které analyzuje zkušenosti respondentů ohledně využívání půjček a jejich znalosti týkající se finanční gramotnosti z oblasti mikropůjček. cze
dc.format 69 s.
dc.format.extent 1940880 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject úvěry cze
dc.subject půjčky cze
dc.subject mikropůjčky cze
dc.subject mikroúvěry cze
dc.subject mikrofinance cze
dc.subject banky cze
dc.subject nebankovní instituce cze
dc.subject RPSN cze
dc.subject credits eng
dc.subject loans eng
dc.subject microloans eng
dc.subject microcredits eng
dc.subject microfinance eng
dc.subject banks eng
dc.subject nonbank istitutions eng
dc.subject APRC eng
dc.title Analýza možností využití mikropůjček cze
dc.title.alternative Analysis of Microloans Usage Possibilities eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-06-02
dc.description.abstract-translated This bachelor's thesis deals with the topic of microloans, their usage and functioning principles. The introduction of the work describes general theory regarding loans and then applies that theory to specify microloans, also including the advantages and disadvantages of their use. Next part of the work compares various offers of institutions that provide microloans in the Czech Republic. The last part of the work contains a survey that analyzes the experience of respondents in regards to use of loans and their financial literacy in the field of microloans. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a provoz podniku cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D35979
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.identifier.stag 29292
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account