Hospodaření profesní organizace (na příkladu Jednoty českých matematiků a fyziků)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Koudela, Libor
dc.contributor.author Pleger, Jaroslav
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:34:55Z
dc.date.available 2016-06-09T12:34:55Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-04-21
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64395
dc.description.abstract Práce se zaměřuje na financování neziskových organizací v neziskovém soukromém sektoru. Dále se zabývá činností a hospodařením Jednoty českých matematiků a fyziků (JČMF) v podmínkách současné právní úpravy. Popisuje také organizační strukturu JČMF, její aktivity a způsoby jejich financování. cze
dc.format 54 s.
dc.format.extent 900311 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject nestátní neziskový sektor cze
dc.subject Jednota českých matematiků a fyziků cze
dc.subject zdroje financování cze
dc.subject hospodaření organizace cze
dc.subject non-profit sector eng
dc.subject Union of Czech Mathematicians and Physicists eng
dc.subject funding eng
dc.subject management eng
dc.title Hospodaření profesní organizace (na příkladu Jednoty českých matematiků a fyziků) cze
dc.title.alternative Financial management of a professional association: a case study of the Union of Czech Mathematicians and Physicists eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-06-01
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis describes the economy of professional association. First chapter contains basic division and characteristic of national economy. Furthermore, funding of non-governmental organizations are described. Economy and funding of specific non-profit organization is analyzed in the empirical part of the thesis. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Management podniku: Manažerská etika cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D36314
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.identifier.stag 26280
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account