Náklady na reklamu ve vybrané firmě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zahrádka, Jaromír
dc.contributor.author Kořínek, Petr
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:34:52Z
dc.date.available 2016-06-09T12:34:52Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-04-27
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64393
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá rozborem nákladů na reklamu ve společnosti Trigi, s. r. o. V teoretické části se zaměřuje na formy propagace produktů firmy, tedy osobním prodejem, podporou prodeje, reklamou a public relations. Dále se zabývá efektivitou reklamy. V praktické části je představena firma Trigi, s. r. o. a formy reklamy, které používá. Je proveden rozbor nákladů na reklamu v jednotlivých letech. V závěrečné části je zhodnocení efektivnosti nákladů na reklamu a návrh na možná zlepšení. Klíčová slova cze
dc.format 62 s.
dc.format.extent 7090485 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení (1. část), práce není přístupná (2. část)
dc.subject marketingová komunikace cze
dc.subject podpora prodeje cze
dc.subject osobní prodej cze
dc.subject public relations cze
dc.subject reklama cze
dc.subject efektivnost cze
dc.subject komunikace cze
dc.subject propagace cze
dc.subject marketing communation eng
dc.subject sales promotion eng
dc.subject personal selling eng
dc.subject public relations eng
dc.subject advertisement eng
dc.subject effectivness eng
dc.subject communation eng
dc.subject promotion eng
dc.title Náklady na reklamu ve vybrané firmě cze
dc.title.alternative Advertising and promotion costs in a selected company eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-06-02
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis analyses the advertisement costs of the selected company, Trigi, s. r. o. The theoretical part focuses on company products forms of promotion, i.e. personal selling, sales promotion, advertisement, and public relations. It also deals with advertisement effectiveness. Trigi, s. r. o. and the forms of advertisement the company uses are introduced in the practical part. The analysis of advertisement costs in selected years is provided. The final part includes the evaluation of the advertisement costs effectiveness and provides suggestions for possible improvements. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a provoz podniku cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D37157
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.identifier.stag 25628
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account