Zhodnocení dopadů vybraného veřejného projektu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sobotková, Lucie
dc.contributor.author Velinská, Lucie
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:34:30Z
dc.date.available 2016-06-09T12:34:30Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-04-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64384
dc.description.abstract Práce je věnována problematice hodnocení projektů realizovaných veřejným sektorem. Text se také zabývá skutečností, kdy výstupy veřejného sektoru nelze ohodnotit tržní cenou. Cílem práce je analyzovat vybraný projekt v oblasti veřejného sektoru. Na základě vhodných metod oceňování ohodnotit přínosy projektu a následně zhodnotit jeho dopady na místní ekonomiku, případně rozvojové možnosti. Text slouží k objasnění aktivit spojených s realizací a vyhodnocením veřejných projektů. Práce také poskytuje analýzu nákladů a přínosů jako praktickou ukázku hodnocení konkrétního projektu. cze
dc.format 72 s.
dc.format.extent 2311309 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject veřejné projekty cze
dc.subject hodnocení veřejných projektů cze
dc.subject projektový management cze
dc.subject veřejné výdaje cze
dc.subject public projects eng
dc.subject evaluation of public projects eng
dc.subject project management eng
dc.subject public expenses eng
dc.title Zhodnocení dopadů vybraného veřejného projektu cze
dc.title.alternative Evaluation of the Effects of the Selected Public Project eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Svobodová, Libuše
dc.date.accepted 2016-06-06
dc.description.abstract-translated The work is devoted to issues of evaluation of the projects carried out by the public sector. The text deals with the fact that the outputs of the public sector cannot always be rated by the market price. The aim of this work is to analyse the selected project in the area of the public sector. On the basis of the appropriate valuation methods, the work evaluates the benefits of the project and consequently analyses and assesses the impacts of the project on the local economy, or development opportunities. The text serves to clarify the activities associated with the implementation and evaluation of the public project. The thesis also provides the cost-benefit analysis as a practical example of the public project evaluation. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika veřejného sektoru cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D34111
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.identifier.stag 29004
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account