Nástroje pro zabezpečení obnovitelných zdrojů energie

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sekerka, Bohuslav
dc.contributor.author Kholová, Markéta
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:34:29Z
dc.date.available 2016-06-09T12:34:29Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-04-27
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64383
dc.description.abstract Předmětem diplomové práce "Nástroje pro zabezpečení obnovitelných zdrojů energie" je analýza obnovitelných zdrojů energie, jejich rozsah a možnosti využívání v podmínkách našeho státu a to v širších souvislostech. První část je zaměřena na popis jednotlivých dokumentů vztahujících se k obnovitelným zdrojům a to na úrovni České republiky a úrovni Evropské unie. V druhé části je podrobný rozbor našich národních obnovitelných zdrojů. Poslední část je zaměřena na ekonomické vyhodnocení energetického mixu a obnovitelných zdrojů České republiky společně s komparací se zvolenými státy Evropské unie a Spojených států amerických. cze
dc.format 111 s.
dc.format.extent 3220285 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject obnovitelné zdroje energie cze
dc.subject fosilní paliva cze
dc.subject jaderná energie cze
dc.subject nástroje pro zabezpečení obnovitelných zdrojů energie cze
dc.subject elektrická energie cze
dc.subject renewable sources of energy eng
dc.subject fosil fuels eng
dc.subject nuclear energy eng
dc.subject tools for security renewable energy resources eng
dc.subject electric power eng
dc.title Nástroje pro zabezpečení obnovitelných zdrojů energie cze
dc.title.alternative Tools for security renewable energy resources eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Ježek, Miroslav
dc.date.accepted 2016-06-07
dc.description.abstract-translated The goal of the thesis "Tools for security renewable energy resources" is to analyze renewable resources their extent and possibilities of usability in condition of our country in broad circumstances. The first part is concentrated on description of the particular documents related to renewable resources within the Czech republic and the European Union. In the second part is a detailed analysis of renewable resources in our country. The final part is focused on en economic evaluation of energy mix and renewable resources of the Czech republic and comparison with selected countries of the European Union and the United States of America. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika veřejného sektoru cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D34104
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.identifier.stag 28998
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account