Problém stárnutí obyvatel a jeho dopady na veřejné finance

Show simple item record

dc.contributor.advisor Provazníková, Romana
dc.contributor.author Chlebounová, Denisa
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:34:27Z
dc.date.available 2016-06-09T12:34:27Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-04-25
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64382
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá zhodnocením dopadů stárnutí populace na veřejné finance zejména evropských států a České republiky. Nejprve podává přehled o demografickém vývoji ve světě a v České republice, poté je práce zaměřena na analýzu studií, které posuzují vliv stárnutí populace na výši výdajů veřejných financí v oblastech důchodů, zdravotnictví a vzdělávání. cze
dc.format 94 s.
dc.format.extent 1977417 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject stárnutí populace cze
dc.subject demografický vývoj cze
dc.subject naděje dožití cze
dc.subject porodnost cze
dc.subject veřejné finance cze
dc.subject veřejné výdaje cze
dc.subject starobní důchody cze
dc.subject důchodová reforma cze
dc.subject zdravotnictví cze
dc.subject dlouhodobá péče cze
dc.subject vzdělávání cze
dc.subject celoživotní vzdělávání cze
dc.subject population aging eng
dc.subject demographic trends eng
dc.subject life expectancy eng
dc.subject natality eng
dc.subject public finance eng
dc.subject public expenditure eng
dc.subject pensions eng
dc.subject pension reform eng
dc.subject health eng
dc.subject long-term care eng
dc.subject education eng
dc.subject lifelong learning eng
dc.title Problém stárnutí obyvatel a jeho dopady na veřejné finance cze
dc.title.alternative Problem of population aging and its impact on public finances eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Sobotka, Martin
dc.date.accepted 2016-06-06
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with the evaluation of the impact of aging on public finances, especially European states and the Czech Republic. It starts with the overview of demographic trends worldwide and in the Czech Republic, after the work is focused on the analysis of studies that assess the impact of population aging on the amount of public spending on pensions, health and education. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika veřejného sektoru cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D34106
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.identifier.stag 28997
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account