Možnosti kvantifikace míry korupce

Show simple item record

dc.contributor.advisor Linhartová, Veronika
dc.contributor.author Komínek, Patrik
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:34:18Z
dc.date.available 2016-06-09T12:34:18Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-04-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64375
dc.description.abstract Předkládaná diplomová práce se zabývá metodami měření korupce. První část práce charakterizuje existující metody kvantifikace korupce, včetně subjektů zabývajících se touto problematikou. Další část práce se zabývá popisem a analýzou korupce v ČR a komparací korupce v ČR a v nových členských státech EU. Závěrečná část práce je zaměřena na komparaci uvedených metod s využitím statistických metod. cze
dc.format 76 s.
dc.format.extent 2062081 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject korupce cze
dc.subject úplatkářství cze
dc.subject metody měření korupce cze
dc.subject korupce v ČR cze
dc.subject Transparency International cze
dc.subject corruption eng
dc.subject bribery eng
dc.subject methods of measuring corruption eng
dc.subject corruption in the Czech Republic eng
dc.subject Transparency International eng
dc.title Možnosti kvantifikace míry korupce cze
dc.title.alternative Possibilities of measuring corruption eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2016-06-06
dc.description.abstract-translated The main subject of this master´s thesis are methods of measuring curruption. The first teoretical part describes different types of methods of measuring corruption, including subjects dealing with this problem. The next part is focused on describing corruption in the Czech Republic and on comparison of the results of the Czech Republic with new members of the Europian Union. The conclusion deals with a comparison of these methods using statistic methods. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika veřejného sektoru cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D34102
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.identifier.stag 28957
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account