Vliv přistoupení k Evropské unii na korupci v České republice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Volejníková, Jolana
dc.contributor.author Kolaciová, Klára
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:34:12Z
dc.date.available 2016-06-09T12:34:12Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-04-27
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64371
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá příčinami a důsledky korupce v České republice a její proměnou po vstupu do EU. Obsahuje kvantitativní a kvalitativní analýzu vývoje korupce v uplynulých deseti letech. Práce dále zahrnuje komparaci České republiky s ostatními zeměmi EU. Součástí řešení je implementace a kompatibilita nástrojů protikorupční politiky v EU a v České republice. cze
dc.format 71 s.
dc.format.extent 1853073 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject korupce cze
dc.subject úplatky cze
dc.subject index vnímání korupce cze
dc.subject protikorupční opatření cze
dc.subject corruption eng
dc.subject bribes eng
dc.subject corruption perception index eng
dc.subject anti-corruption measures eng
dc.title Vliv přistoupení k Evropské unii na korupci v České republice cze
dc.title.alternative Influence accession to European Union on corruption in the Czech Republic eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Roudný, Radim
dc.date.accepted 2016-06-06
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the causes and consequences of corruption in the Czech Republic and transformation after EU accession. It contains quantitative and qualitative analysis of development of corruption in the past decade. The thesis includes a comparison of the Czech Republic and other EU countries. The solution is implementation and compatibility anti-corruption measures of anti-corruption policies in the EU and in the Czech Republic. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika veřejného sektoru cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D34103
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.identifier.stag 28916
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account