Propagace vědy na vysokých školách v ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sekerka, Bohuslav
dc.contributor.author Zelená, Zora
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:34:11Z
dc.date.available 2016-06-09T12:34:11Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2015-06-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64370
dc.description.abstract Práce se zabývá komparací aktivit propagace vědy na vysokých školách v České republice. První část práce vysvětluje základní pojmy a podává obecné informace týkající se propagace vědy a výzkumu v České republice. Druhá část práce se zaměřuje na samotné realizované aktivity vybraných vysokých škol na základě dostupných dat. Závěrečná část obsahuje srovnání jednotlivých aktivity propagace vědy a výzkumu vysokých škol a interpretaci dosažených výsledků. cze
dc.format 71 s.
dc.format.extent 1356330 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject popularizace cze
dc.subject propagace cze
dc.subject komunikace cze
dc.subject věda cze
dc.subject výzkum cze
dc.subject popularization eng
dc.subject advertising eng
dc.subject communication eng
dc.subject science eng
dc.subject research eng
dc.title Propagace vědy na vysokých školách v ČR cze
dc.title.alternative Propagation science at universities in the Czech Republic eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Černohorská, Liběna
dc.date.accepted 2016-06-07
dc.description.abstract-translated The work deals with the comparison of activities promoting science at universities in the Czech Republic. The first part explains the basic concepts and provides general information concerning the promotion of science and research in the Czech Republic. The second part focuses on the actual realized activities of selected universities on the basis of available data The final part contains a comparison of various activities promoting science and research universities and interpretation of results. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika veřejného sektoru cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D34110
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.identifier.stag 26352
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account