Rozpočet a hospodaření vybrané obce

Show simple item record

dc.contributor.advisor Černohorský, Jan
dc.contributor.author Tvrdíková, Veronika
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:33:54Z
dc.date.available 2016-06-09T12:33:54Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-04-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64366
dc.description.abstract Cílem práce je na základě analýzy příjmových a výdajových položek rozpočtu vybrané obce a výhledu v oblasti financování municipalit zhodnotit její hospodaření a navrhnout doporučení pro její vyšší ekonomickou samostatnost a efektivnost rozpočtových výdajů. Začátek práce se věnuje charakteristice obce, působnosti a orgánům. V další části je popsáno hospodaření obce a rozpočet, způsob jeho sestavování a různá pojetí rozpočtu. Práce se také zabývá kontrolou a přezkoumáváním hospodaření obce. Další část práce se zabývá obcí Tři Dvory, která je nejprve stručně charakterizována. Dále je práce zaměřena na analýzu rozpočtů v letech 2011 až 2015, také je zmíněn návrh rozpočtu na rok 2016. Na konci této části je zmíněná ekonomická samostatnost obce a efektivnost výdajů. Práce je zakončena shrnutím a doporučením pro obecní hospodaření. cze
dc.format 54 s.
dc.format.extent 1913547 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject obce cze
dc.subject Tři Dvory cze
dc.subject rozpočet obce cze
dc.subject příjmy cze
dc.subject výdaje cze
dc.subject analýza rozpočtů cze
dc.subject hospodaření cze
dc.subject municipalities eng
dc.subject municipality's budget eng
dc.subject incomes eng
dc.subject expenditure eng
dc.subject analysis of the budget eng
dc.subject management eng
dc.title Rozpočet a hospodaření vybrané obce cze
dc.title.alternative Budget and its management in a selected municipality eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-06-01
dc.description.abstract-translated The objective of this work is to evaluate the economy of the selected municipality and to suggest some recommendations that would improve its economic autonomy and effectiveness of the budget. It is done on the basis of the analysis of budget incomes and expenditures and future plans of financing. The beginning of this work is focused on municipality characteristics, its activity and authorities. The next part describes economy and a budget of the municipality, the way how this budget is created and the several concepts of budget. The work is also focused on the control of the economy. The next part is focused on municipality called Tři Dvory, which is briefly characterized at first. Further, the work is also focused on the analysis of the budget in the years 2011 2015. The work also mentions a budget proposal for the year 2016. The economic autonomy of the municipality and the effectiveness of expenditures is mentioned at the end of this part. The work is finished with a summary and a recommendation for municipal management. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa: Ekonomika pro kriminalisty a celníky cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D34132
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.identifier.stag 28988
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account