Plnění inflačních cílů Českou národní bankou

Show simple item record

dc.contributor.advisor Černohorský, Jan
dc.contributor.author Endrle, Jan
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:33:52Z
dc.date.available 2016-06-09T12:33:52Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-04-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64364
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá inflačními cíly České národní banky a jejich plněním. V první kapitole se věnuje teorii ohledně inflace. V kapitole následující se pak zabývá charakteristikou České národní banky, včetně jejích funkcí, nástrojů a také režimem cílování inflace. V další části je pak analýza vývoje míry inflace v ČR od roku 1998. Na to navazuje další část práce, která porovnává inflační cíle ČNB se skutečnou mírou inflace, a zjišťuje tak, jak se inflační cíle dařilo plnit. V závěru je poté vymezeno, jaké faktory ve sledovaném období plnění inflačních cílů komplikovaly a jak se ČNB celkově dařilo tyto cíle plnit. cze
dc.format 69 s.
dc.format.extent 1701266 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject inflace cze
dc.subject Česká národní banka cze
dc.subject inflační cíle cze
dc.subject cílování inflace cze
dc.subject devizové intervence cze
dc.subject inflation eng
dc.subject Czech National Bank eng
dc.subject inflation targets eng
dc.subject inflaton targeting eng
dc.subject foreign exchange interventions eng
dc.title Plnění inflačních cílů Českou národní bankou cze
dc.title.alternative Fulfilling inflation targets by Czech National Bank eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-06-01
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the inflation targets of the Czech National Bank and of their fulfillment. The first chapter deals with a theory of inflation. In the next chapter, the characteristics of the Czech National Bank, including its features, tools, and targeting Inflation are discussed. The following part is composed of analysis of the evolution of inflation in the Czech Republic since 1998. The next chapter compares the CNB inflation targets with the actual rate of inflation, and it discuss its results. The conclusion defines the factors that complicated the fulfillment of inflation targets and general success of the accomplishment of these objectives. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa: Veřejná ekonomika cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D34130
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.identifier.stag 28978
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account