Korupce a její vliv na přímé zahraniční investice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Linhartová, Veronika
dc.contributor.author Veselá, Simona
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:33:49Z
dc.date.available 2016-06-09T12:33:49Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-04-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64361
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je vymezení pojmu korupce a přímých zahraničních investic. Pozornost analýzy je zaměřena na vzájemný vztah míry korupce a přílivu přímých zahraničních investic a ověření hypotézy o negativním vlivu korupce na aktivitu zahraničních investorů ve zvoleném souboru zemí. Na základě získaných dat je statistickými metodami provedena analýza a vyvozeny závěry. cze
dc.format 46 s.
dc.format.extent 1316427 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject korupce cze
dc.subject corruption eng
dc.subject přímé zahraniční investice cze
dc.subject index vnímání korupce CPI cze
dc.subject korelační analýza cze
dc.subject regresní analýza cze
dc.subject foreign direct investment eng
dc.subject corruption perception index (CPI) eng
dc.subject correlation analysis eng
dc.subject regression analysis eng
dc.title Korupce a její vliv na přímé zahraniční investice cze
dc.title.alternative Corruption and its impact on foreign direct investment eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-06-03
dc.description.abstract-translated The aim of this Bachelor thesis is to define the relationship between corruption and foreign direct investment. The thesis focuses on the connections between corruption rate and inflow of foreign direct investment and attempts to verify a hypothesis of negative influence of corruption on the activities of foreign investors in the chosen set of countries. The analysis is based on the acquired data and uses statistical methods to deduce conclusions. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa: Ekonomika pro kriminalisty a celníky cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D34131
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.identifier.stag 28961
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account