Postavení absolventů vysokých škol na trhu práce

Show simple item record

dc.contributor.advisor Knězáčková, Radka
dc.contributor.author Nádvorník, Petr
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:33:45Z
dc.date.available 2016-06-09T12:33:45Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-04-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64358
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá postavením absolventů vysokých škol na trhu práce v České republice. První část práce se věnuje terminologii trhu práce a vyjmenovává skupiny na trhu práce ohrožené. V další částí práce vymezuje pojmy z oblasti nezaměstnanosti, její výpočty a přibližuje systém sociální politiky a politiky zaměstnanosti. Ve třetí části práce mapuje uvedené ukazatele a pojmy v České republice. Další část práce definuje absolventy vysokých škol a analyzuje jejich postavení na českém trhu práce. Poslední část práce popisuje a hodnotí možné způsoby spolupráce mezi firmami a vysokými školami. cze
dc.format 66 s.
dc.format.extent 2049687 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject trh práce cze
dc.subject nezaměstnanost cze
dc.subject Česká republika cze
dc.subject absolventi vysoké školy cze
dc.subject labor market eng
dc.subject unemployment eng
dc.subject Czech Republic eng
dc.subject university graduates eng
dc.title Postavení absolventů vysokých škol na trhu práce cze
dc.title.alternative Status of university graduates in the labor market eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-06-01
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the status of university graduates in the labor market of the Czech Republic. The first part of the thesis is dedicated to term labor market and names vulnerable groups in the labor market. In the next part thesis lists terms of unemployment, ways of unemployment calculation and describes social politics and employment politics system. In the third part thesis maps listed terms in the Czech Republic. The next part of the thesis defines university graduates and analyzes their status in the Czech labour market. In the last part the thesis describes and evaluates possible ways of cooperation between companies and universities. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa: Veřejná ekonomika cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D34138
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.identifier.stag 28951
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account