Marketing cestovního ruchu na příkladu daného zařízení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Brychtová, Šárka
dc.contributor.author Čermáková, Martina
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:33:23Z
dc.date.available 2016-06-09T12:33:23Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-04-28
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64352
dc.description.abstract Tato diplomová práce bude sloužit k pochopení marketingu cestovního ruchu z teoretického i praktického hlediska. Práce obsahuje analýzu marketingu cestovní kanceláře. Analýza je provedena na základě situační analýzy, marketingového výzkumu, SWOT analýzy a rozboru nástrojů marketingového mixu. Závěr práce je doplněn o celkové zhodnocení a návrhy na zlepšení. cze
dc.format 91 s.
dc.format.extent 2650114 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject analýza PESTE cze
dc.subject cestovní kancelář cze
dc.subject cestovní ruch cze
dc.subject marketing cze
dc.subject marketingový mix cze
dc.subject marketingový výzkum cze
dc.subject situační analýza cze
dc.subject SWOT analýza cze
dc.subject analysis PESTE eng
dc.subject travel agency eng
dc.subject tourism eng
dc.subject marketing eng
dc.subject marketing mix eng
dc.subject marketing research eng
dc.subject situation analysis eng
dc.subject SWOT analysis eng
dc.title Marketing cestovního ruchu na příkladu daného zařízení cze
dc.title.alternative Marketing of the tourism on the example of the given device eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Kantorová, Kateřina
dc.date.accepted 2016-06-06
dc.description.abstract-translated This diploma thesis will serve as an understanding of the tourism marketing in the theoretical and the practical aspects. The thesis includes the analysis of the marketing for particular tour operator. This analysis is performed on the basis of the situation analysis, the marketing research, SWOT analysis and the analysis of the tools of the marketing mix. The conclusion of the work is complemented with the overall assessment and the suggestions for improvement. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D34384
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.identifier.stag 29228
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account