Analýza ekonomické bilance nakládání s odpady v rámci vybrané obce

Show simple item record

dc.contributor.advisor Baťa, Robert
dc.contributor.author Vokounová, Lucie
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:33:20Z
dc.date.available 2016-06-09T12:33:20Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-04-28
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64350
dc.description.abstract Tato diplomová práce je zaměřena na provedení analýzy současného systému nakládání s odpady v obci Záboří nad Labem. První část práce obsahuje vymezení základních východisek nakládání s odpady, zákona entropie a hierarchie nakládání s odpady, dále je zde věnována pozornost komunálnímu odpadu včetně systémů sběru, svozu a zpoplatnění v České republice. Druhá část práce je věnována analýze současného systému nakládání s odpady v obci Záboří nad Labem podle druhu a množství odpadu a jsou zde vyčísleny příjmy a výdaje spojené s nakládáním s odpady. Závěrečná část je zaměřena na vytvoření nového modelu nakládání s odpady, který bude omezovat výši místního poplatku za komunální odpad. Cílem práce je provedení analýzy systému nakládání s odpady a na základě analýzy navržení nového vhodného systému. cze
dc.format 78 s.
dc.format.extent 2266128 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject komunální odpad cze
dc.subject místní poplatky cze
dc.subject obce cze
dc.subject odpady cze
dc.subject příjmy cze
dc.subject výdaje cze
dc.subject municipal waste eng
dc.subject local tax eng
dc.subject municipality eng
dc.subject waste eng
dc.subject revenues eng
dc.subject expenses eng
dc.title Analýza ekonomické bilance nakládání s odpady v rámci vybrané obce cze
dc.title.alternative Analysis of the economics of waste management i selected municipality eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Brychtová, Šárka
dc.date.accepted 2016-06-07
dc.description.abstract-translated This diploma thesis is focused on analysis of the current waste management system in municipality Záboří nad Labem. The first part contains definitions of the basic assumptions of waste management, the law of entropy, and the hierarchy of waste management, further attention is paid to municipal waste, including systems for collection, removal and charging in the Czech Republic. The sekond part is devoted to analysis of the current waste management system in municipality Záboří nad Labem according to the type and amount of waste and the calculation of revenues and expenses for waste management. The final section focuses to creating a new model of waste management, which will restrict local tax for municipal waste. The aim of the thesis is analysis of the waste management system and design a new suitable system. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika veřejného sektoru cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D34393
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.identifier.stag 28795
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account