Datové informace v sociálních službách jako klíčový aktér sociální politiky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mandys, Jan
dc.contributor.author Janebová, Jana
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:33:18Z
dc.date.available 2016-06-09T12:33:18Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-04-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64348
dc.description.abstract Práce je zaměřena na problematiku datové základny v sociálních službách. Nejprve se zabývá obecně sociální politikou, sociálními službami a komunitním plánováním. Dále pak podrobněji analyzuje aktuální stav datové základny v sociálních službách na území města Pardubice a navrhuje efektivnější model systému sběru dat s ohledem na potřeby plánování místní sociální politiky. cze
dc.format 66 s.
dc.format.extent 2252435 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject sociální politika cze
dc.subject sociální služby cze
dc.subject komunitní plánování cze
dc.subject sběr dat cze
dc.subject datová základna cze
dc.subject social policy eng
dc.subject social services eng
dc.subject community planning eng
dc.subject data collection eng
dc.subject data base eng
dc.title Datové informace v sociálních službách jako klíčový aktér sociální politiky cze
dc.title.alternative Data base in social services as the key factor in social policy eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Maštálka, Martin
dc.date.accepted 2016-06-06
dc.description.abstract-translated The thesis is focused on data bases in social services. First it deals with general social policy, social services and community planning. Further analyzes in detail the current state of the data bases in social services in the city of Pardubice and suggests a model of efficient data collection system for the needs of local social policy planning. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika veřejného sektoru cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D34385
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.identifier.stag 26185
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account