Ochrana osobních údajů v podnikatelské praxi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Janderová, Jana
dc.contributor.author Koloničná, Alexandra
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:33:14Z
dc.date.available 2016-06-09T12:33:14Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-04-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64345
dc.description.abstract Cílem diplomové práce je zpracovat analýzu úpravy ochrany osobních údajů v České republice a její aplikace na konkrétní společnost se záměrem identifikovat u této společnosti nedostatky v oblasti ochrany osobních údajů a navrhnout nápravná opatření. Práce je doplněna judikaturou a stanovisky Úřadu pro ochranu osobních údajů. cze
dc.format 74 s.
dc.format.extent 1080700 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject osobní údaje cze
dc.subject citlivé údaje cze
dc.subject ochrana osobních údajů cze
dc.subject zákon na ochranu osobních údajů cze
dc.subject Úřad pro ochranu osobních údajů cze
dc.subject personal data eng
dc.subject sensitive data eng
dc.subject protection of personal data eng
dc.subject act on the protection of personal data eng
dc.subject Office for personal data protection eng
dc.title Ochrana osobních údajů v podnikatelské praxi cze
dc.title.alternative Protection of personal data in Business Practice eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Šmíd, Martin
dc.date.accepted 2016-06-07
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis is analysis of the legislation of personal data protection in the Czech Republic and application on real company with intention to idenify the insufficiencies in protection of personal data and create corrective measures. The thesis includes law cases and opinions of the Office for personal data protection. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D34386
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.identifier.stag 25706
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account