Ekonomika a management aktivit časopisu Nový Prostor jako specifického druhu organizace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mandys, Jan
dc.contributor.author Hrubešová, Lucie
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:32:59Z
dc.date.available 2016-06-09T12:32:59Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-04-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64342
dc.description.abstract V této bakalářské práci je obecně pojednáno o problematice nestátních neziskových organizací, konkrétně pak o zapsaném spolku Nový Prostor. V rámci teoretické části si vymezíme základní pojmy týkající se neziskových organizací, právní rámec zapsaného spolku, zdroje financování a způsob hospodaření neziskových organizací a v neposlední řadě pojem bezdomovectví. Přes tyto pojmy se plynule dostaneme až do empirické části práce, kde se zaměříme na analýzu organizace Nový Prostor z několika úhlů pohledu. cze
dc.format 67 s.
dc.format.extent 1406088 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject nestátní neziskové organizace cze
dc.subject Nový Prostor cze
dc.subject zapsaný spolek cze
dc.subject bezdomovectví cze
dc.subject financování nestátních neziskových organizací cze
dc.subject management cze
dc.subject nongovernment non-profit organizations eng
dc.subject incorporated institution eng
dc.subject homelessness eng
dc.subject financing of nongovernment non-profit organizations eng
dc.subject management eng
dc.title Ekonomika a management aktivit časopisu Nový Prostor jako specifického druhu organizace cze
dc.title.alternative Economic and management analysis of Nový Prostor journal as representative of specific type of organization eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-06-02
dc.description.abstract-translated This thesis addresses the issue of nongovernment non-profit organizations with focus on specific institution called Nový Prostor. Theoretical part of this paper focuses on essential terminology with respect to the non-profit organizations as well as the legal framework of the incorporated institution; the sources of financing and the way the organisation operates with its resources are also discussed. It aims to describe the problematics of homelessness as well. The empirical part elaborates on the analysis of the Nový Prostor organization from different perspectives. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Management podniku: Management malých a středních podniků cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D34332
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.identifier.stag 29315
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account