Přenechání věci k užití jinému v podnikové praxi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šmíd, Martin
dc.contributor.author Škrabka, Jan
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:32:49Z
dc.date.available 2016-06-09T12:32:49Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-04-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64336
dc.description.abstract Práce je věnovaná systematickému shrnutí platné a účinné právní úpravy smluv o přenechání věci k užití jinému podle Nového občanského zákoníku; zaměřuje se na pacht závodu. Současná právní úprava těchto smluv je porovnávána s odpovídající úpravou platnou do 31. 12. 2013. Ve druhé části této práce je rozebrána smlouva o pachtu závodu. cze
dc.format 53 s., 15 s. příl.
dc.format.extent 5162548 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights práce je přístupná bez omezení cze
dc.subject přenechání věci k užití jinému cze
dc.subject nájem cze
dc.subject pacht cze
dc.subject pacht závodu cze
dc.subject relinquishing a thing to be used by another eng
dc.subject lease eng
dc.subject usufructuary lease eng
dc.subject usufructuary lease of commercial establishment eng
dc.title Přenechání věci k užití jinému v podnikové praxi cze
dc.title.alternative Relinquishing a thing to be used by another in business practice eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-06-01
dc.description.abstract-translated The work systematically summarizes the legal regulation in force and effect about relinquishing a thing to be used by another, according to the New Civil Code; with the focus on the usufructuary lease. The current regulation of these contracts is compared with the correspondent regulation valid until December 31, 2013. In the second part of this work, the contract on usufructuary lease of commercial establishment is analyzed. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Management podniku: Manažerská etika cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D34324
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.identifier.stag 29257
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account