Vývoj kriminality v okrese Svitavy za posledních 5 let

Show simple item record

dc.contributor.advisor Fuka, Jan
dc.contributor.author Suková, Stanislava
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:32:47Z
dc.date.available 2016-06-09T12:32:47Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-04-21
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64334
dc.description.abstract Tato práce se věnuje vývoji kriminality v okrese Svitavy a Chrudimi. Cílem práce je analýza vývoje kriminality v okrese Svitavy a následná komparace s okresem Chrudim. Nejdříve jsou definovány pojmy z této problematiky a vymezení postavení Policie České republiky ve veřejné správě. Následuje analýza vývoje kriminality v okrese Svitavy a Chrudimi v letech 2010-2014 na základě vybraných ukazatelů. Dále je stručné zhodnocení dosavadního vývoje kriminality v okrese Svitavy. Na konci práce jsou vyjmenovány ekonomicko-sociální faktory, které mohou ovlivnit budoucí vývoj, a stručná predikce budoucího vývoje v okrese Svitavy. cze
dc.format 60 s.
dc.format.extent 2235428 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject kriminalita cze
dc.subject Policie České republiky cze
dc.subject trestný čin cze
dc.subject okres Svitavy cze
dc.subject okres Chrudim cze
dc.subject criminality eng
dc.subject Police of the Czech Republic eng
dc.subject crime eng
dc.subject Svitavy district eng
dc.subject Chrudim district eng
dc.title Vývoj kriminality v okrese Svitavy za posledních 5 let cze
dc.title.alternative Crime Development in Svitavy District for the Last Five Years eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-06-03
dc.description.abstract-translated This thesis is devoted to the development of criminality in Svitavy district and Chrudim district. The aim of this work is research of the development of criminality in Svitavy district and comparison with Chrudim district. At first, there are defined terms of this issue and the overall attitude of Police of the Czech Republic in public administration. Then there is an analysis of the development of criminality in Svitavy district and Chrudim district in 2010-2014 based on chosen indicators. Furthermore there is an assessment of the present crime development in Svitavy district. In the end of this thesis there are mentioned social economical factors, which might have impact on future development and briefly written prediction of the future development in Svitavy district. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa: Ekonomika pro kriminalisty a celníky cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D34329
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.identifier.stag 29244
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account