Rizika a ochrana ekonomiky vybraného podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kampf, Rudolf
dc.contributor.author Outlá, Kateřina
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:32:21Z
dc.date.available 2016-06-09T12:32:21Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-04-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64321
dc.description.abstract Tato práce slouží k objasnění problematiky rizika a ochrany ekonomiky ve vybraném podniku. Zaměřuje se především na základní činnosti oblasti risk managementu v podniku, tj. analýzu rizika, identifikaci rizika, měření rizika, monitorování rizika, snižování rizika a vyhodnocení k tomu použitých metod. V závěru pojednává o zabezpečení podniku před nepojistitelnými riziky. cze
dc.format 53 s.
dc.format.extent 1565655 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject rizika cze
dc.subject řízení rizik cze
dc.subject ochrana podniku cze
dc.subject nepojistitelná rizika cze
dc.subject risks eng
dc.subject risk management eng
dc.subject protection of the company eng
dc.subject uninsurable risks eng
dc.title Rizika a ochrana ekonomiky vybraného podniku cze
dc.title.alternative Economic Risks and Protection in a Selected Company eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-06-02
dc.description.abstract-translated This work clarifies the issue of economic risk and protection in a selected company. It focuses primarily on the main activities of risk management in a particular company, i.e. the risk analysis, risk identification, risk measurement, risk monitoring, risk reduction and the used methods. In the end, it deals with the company security against the uninsurable risks. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a provoz podniku cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D34200
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.identifier.stag 29757
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account