Průběh inovací ve vybraném podniku a možnosti snižování rizik při realizaci inovací

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kampf, Rudolf
dc.contributor.author Daníčková, Petra
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:32:20Z
dc.date.available 2016-06-09T12:32:20Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-04-12
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64320
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se věnuje průběhu inovací a možnostmi snižování rizik při realizaci inovací. Teoretická část definuje základní pojmy a teorie související s inovacemi. Práce následně hodnotí inovace pomocí modelů. Praktická část pak popisuje průběh inovací v konkrétním podniku a vyhodnocuje možná rizika. cze
dc.format 55 s.
dc.format.extent 1245371 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject inovace cze
dc.subject inovační procesy cze
dc.subject rizika inovací cze
dc.subject inovační teorie cze
dc.subject hodnocení inovací cze
dc.subject innovation eng
dc.subject innovation processes eng
dc.subject innovation risks eng
dc.subject innovation theory eng
dc.subject evaluation of innovations eng
dc.title Průběh inovací ve vybraném podniku a možnosti snižování rizik při realizaci inovací cze
dc.title.alternative Innovation process in the company and possibilities of decreasing innovation risks eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-06-01
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is devoted to innovation process and possibilities of decreasing innovation risks. The theoretical part defines basic concepts and theories related with innovations. The thesis evaluates innovations by the models. The practical part describes innovation process in certain company and evaluates possible risks. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a provoz podniku cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D34188
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.identifier.stag 29756
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account