Diagnostika rizika podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Roudný, Radim
dc.contributor.author Holeka, Vojtěch
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:31:54Z
dc.date.available 2016-06-09T12:31:54Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-04-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64295
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na teoretické a praktické provedení finanční analýzy. V teoretické části práce je popsána diagnostika podniku a její metody, konkrétně jsem se potom věnoval finanční analýze a jejím metodám. Praktická část práce se věnuje finanční analýze podniku Kovolis Hedvikov, a.s. a její komparaci s hodnotami běžnými pro podniky ze skupiny CZ NACE 24.5 Slévárenství. Hlavním přínosem práce je zhodnocení hospodaření za posledních deset účetních období a formulace doporučení ke zlepšení stávající situace. cze
dc.format 87 s.
dc.format.extent 3200905 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject diagnostika podniku cze
dc.subject finanční zdraví cze
dc.subject finanční analýza cze
dc.subject slévárenství cze
dc.subject Kovolis Hedvikov, a.s. cze
dc.subject company diagnostics eng
dc.subject financial health eng
dc.subject financial analysis eng
dc.subject foundry industry eng
dc.title Diagnostika rizika podniku cze
dc.title.alternative Diagnosis of risk venture eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-06-02
dc.description.abstract-translated This thesis is focused on theoretical and practical use of financial analysis. The theoretical part describes the company diagnostics and its methods, specifically I then devoted to financial analysis and its methods. The practical part is devoted to financial analysis Kovolis Hedvikov, a.s. and its comparison with normal values for companies from CZ - NACE 24.5 foundry industry. The main contribution of this work is a evaluation of company economy for the last ten years, and formulation of recommendations to improve the current situation. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a provoz podniku cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D34192
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.identifier.stag 28785
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account