Rizika podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Roudný, Radim
dc.contributor.author Hochová, Jana
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:31:53Z
dc.date.available 2016-06-09T12:31:53Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-04-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64294
dc.description.abstract První část této bakalářské práce je zaměřena na pojmy z oblasti terminologie rizika a metod jeho identifikace. Dále popisuje základní metody a analýzy rizika. Druhá část práce je zaměřena na aplikaci vybraných metod vnitřní a vnější analýzy podniku a finanční analýzy v podniku Synthesia, a.s. Součástí práce je i zhodnocení výsledků a návrh nápravných opatření. cze
dc.format 84 s.
dc.format.extent 2466325 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject rizika cze
dc.subject analýza rizika cze
dc.subject PESTLE cze
dc.subject Porterův model pěti sil cze
dc.subject SWOT cze
dc.subject finanční analýza cze
dc.subject risks eng
dc.subject risk analysis eng
dc.subject PESTLE eng
dc.subject Porter's five forces model eng
dc.subject SWOT analysis eng
dc.subject financial analysis eng
dc.title Rizika podniku cze
dc.title.alternative Risks of enterprise eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-06-02
dc.description.abstract-translated The first part of this thesis is focused on the concepts of risk terminology and methods for their identification. It describes the basic methods and analysis of risk. The second part is focused on the application of selected methods of internal and external company analysis and financial analysis of the company Synthesia, a.s. The work also evaluate the results and proposed corrective actions. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a provoz podniku cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D34229
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.identifier.stag 28784
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account