Hodnocení efektivnosti vybrané investice podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šenec, Alexandr
dc.contributor.author Kosek, Filip
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:31:50Z
dc.date.available 2016-06-09T12:31:50Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-04-19
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64290
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je zhodnotit efektivnost konkrétní investice vybraného podniku pomocí vybraných metod a výpočtů a následným zhodnocením dosažených výsledků. První část práce je věnována teorii. Především investiční činnosti, druhům investic, faktorům, které ovlivňují rozhodování v oblasti výběru investic a metodám hodnocení efektivnosti investic. Druhá část je věnována využití vybraných metod hodnocení efektivnosti investic v praxi. Konkrétně jsou aplikovány na reálný projekt České pošty, s. p. cze
dc.format 61 s.
dc.format.extent 1410147 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject investice cze
dc.subject investiční činnost cze
dc.subject financování investic cze
dc.subject metody hodnocení efektivnosti investic cze
dc.subject doba návratnosti cze
dc.subject čistá současná hodnota cze
dc.subject investiční riziko cze
dc.subject investment eng
dc.subject investment activity eng
dc.subject financing of investments eng
dc.subject methods for evaluation of investment efficiency eng
dc.subject payback eng
dc.subject net present value eng
dc.subject investment risk eng
dc.title Hodnocení efektivnosti vybrané investice podniku cze
dc.title.alternative Evaluation of efficiency at company's chosen investments eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-06-02
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor thesis is to research the efficiency of a particular investment of chosen firm/company with the help of given techniques, methods and calculations to effectively valorize achieved results. The first part of the thesis is dedicated to the theoretical background, especially to the investment activity, types of investments, deciding factors in the area of choosing investments and the methods of valorization. The second part is dedicated to the usage of given methods and techniques concerning the efficiency of investments in real project. Particularly, the research is applied to a real project in cooperation with Česká pošta, s. p. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a provoz podniku cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D34190
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.identifier.stag 28766
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account