Metodika oceňování zásob v konkrétním výrobním podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kuběnka, Michal
dc.contributor.author Jedináková, Marie
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:31:49Z
dc.date.available 2016-06-09T12:31:49Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-04-25
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64289
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá metodikou oceňování zásob se zaměřením na oceňování zásob hotových výrobků ve společnosti KORADO, a. s. Porovnává teoretické poznatky z této oblasti s postupy používanými ve společnosti. Dále je v ní posouzena vhodnost stávající metodiky a provedeno srovnání s alternativní metodikou použití odlišných rozvrhových základen. cze
dc.format 60 s.
dc.format.extent 9795014 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení (1. část) cze
dc.rights práce není přístupná (2. část) cze
dc.subject kalkulace cze
dc.subject kalkulační vzorec cze
dc.subject kalkulační metody cze
dc.subject oceňování zásob cze
dc.subject zásoby cze
dc.subject costing eng
dc.subject costing formula eng
dc.subject costing methods eng
dc.subject inventory valuation eng
dc.subject inventory eng
dc.title Metodika oceňování zásob v konkrétním výrobním podniku cze
dc.title.alternative Methodology of inventory valuation in the particular company eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-06-03
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the methodology of inventory valuation focused on valuation of the stock of finished products, in KORADO, a. s. It compares the theoretical knowledge in this area with the procedures used in the company. It also evaluates the suitability of the currently used methodology and compares it with an alternative methodology which uses different cost allocation bases. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a provoz podniku cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D34183
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.identifier.stag 28764
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account