Hodnocení vývoje produktivity práce ve vybraném podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šenec, Alexandr
dc.contributor.author Vaníčková, Kristýna
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:31:47Z
dc.date.available 2016-06-09T12:31:47Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-04-26
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64288
dc.description.abstract Tato bakalářská práce hodnotí vývoj produktivity práce v jednom ze závodů společnosti Tereos TTD, a.s. ve fiskálních letech 2011-2015. V první části je definována produktivita práce obecně. Ve druhé části je hodnocena produktivita práce vztažená na pracovníka, jednotku času a jednotku mezd, stejně tak produktivita práce v podnikových činnostech společnosti Tereos TTD, a.s. V neposlední řadě se práce zabývá cestami zvyšování produktivity práce. cze
dc.format 51 s.
dc.format.extent 1819975 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject produktivita cze
dc.subject produktivita práce cze
dc.subject Tereos TTD, a.s. cze
dc.subject hodnocení cze
dc.subject statistické srovnávání cze
dc.subject productivity eng
dc.subject labour productivity eng
dc.subject analysis eng
dc.subject statistic comparison eng
dc.title Hodnocení vývoje produktivity práce ve vybraném podniku cze
dc.title.alternative Evaluation of the development of labor productivity in selected company eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-06-01
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis will evaluate development of labour productivity in one enterprise of company Tereos TTD, a.s. in the period of 2011-2015. In the first part of the thesis the labour productivity is defined in general. In the second part of the thesis, labour productivity related to worker, time unit and wage unit is evaluated as well as labour productivity in business activities of Tereos TTD, a.s. company. Last but not least it is focused on the ways of increasing labour productivity. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Management podniku: Manažerská etika cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D34186
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.identifier.stag 28763
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account