Analýza nákladů vozového parku podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Novotný, Josef
dc.contributor.author Pachovská, Evelyna
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:31:37Z
dc.date.available 2016-06-09T12:31:37Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-04-19
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64277
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je analyzovat náklady podniku a navrhnout řešení pro jejich snížení. V teoretické části práce jsou uvedeny různé druhy financování podniku, mezi kterými si mohou majitelé volit, a dále určité typy paliv, které je možné využít pro pohon vozů. V praktické části jsou propočítány jednotlivé náklady společnosti na vozový park. Jsou zde zhodnoceny výhody využití leasingu, úvěru a nákupu za hotové, dále představeny návrhy snížení výdajů na palivo, servis a opravy automobilů. cze
dc.format 51 s.
dc.format.extent 2077144 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject leasing cze
dc.subject úvěr cze
dc.subject pohonné hmoty cze
dc.subject náklady cze
dc.subject cena cze
dc.subject leasing eng
dc.subject loan eng
dc.subject fuel eng
dc.subject costs eng
dc.subject price eng
dc.title Analýza nákladů vozového parku podniku cze
dc.title.alternative Cost analysis of a company's vehicle fleet eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-06-01
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor thesis is to analyse a company´s expenses and make a proposal to lower them. In the theoretical part, there are mentioned different ways of financing the company, from which a business may choose a solution, and also definite kinds of fuel for operating vehicles. In the practical part, there are calculated individual expenses of a company for its vehicle fleet. Advantages of using the leasing, loan or cash are also evaluated here and, finally, there are set out proposals to lower all related expenses for fuel, service and vehicle revision. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a provoz podniku cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D34194
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.identifier.stag 28704
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account