Posouzení výhodnosti jednotlivých skupin výrobků podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šenec, Alexandr
dc.contributor.author Ouroda, Pavel
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:31:35Z
dc.date.available 2016-06-09T12:31:35Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-04-19
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64275
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce na téma "Posouzení výhodnosti jednotlivých skupin výrobků podniku" je posoudit výhodnost jednotlivých skupin výrobků pro hospodářský výsledek ve firmě DITON s. r. o. V teoretické části jsou popsané pojmy týkající se obchodního systému, obchodní strategie a obchodního plánu, ceny, nákladů, krycího příspěvku, výnosů, hospodářského výsledku a bodu zvratu. V praktické části je nejprve představena firma DITON s. r. o. a dále zhodnoceny vybrané skupiny výrobků podle výše jejich krycího příspěvku. cze
dc.format 59 s.
dc.format.extent 932583 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject obchodní systém cze
dc.subject cena cze
dc.subject náklady cze
dc.subject krycí příspěvek cze
dc.subject výnosy cze
dc.subject business system eng
dc.subject price eng
dc.subject costs eng
dc.subject level of cover contribution eng
dc.subject profit eng
dc.title Posouzení výhodnosti jednotlivých skupin výrobků podniku cze
dc.title.alternative Assessment the profitability of individual enterprise product groups eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-06-02
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor thesis entitled "Assessment the profitability of individual enterprise product groups" is to judge advantages of individual product groups for profit in company called DITON s. r. o. The theoretical part describes the concepts related to the trading system, business stratégy and business plan, prices, costs, cover contribution, profit and break-even point. In practical part is firstly introduced the company DITON s. r. o. and individual product groups are judged according to their level of cover contribution. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Management podniku: Management malých a středních podniků cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D34211
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.identifier.stag 28699
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account