Komparace vybraných komoditních burz v ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Novotný, Josef
dc.contributor.author Šafránek, Antonín
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:31:30Z
dc.date.available 2016-06-09T12:31:30Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-04-12
dc.identifier Univerzitní knihovna (informace)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64271
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá komparací vybraných komoditních burz v České republice. První část se zabývá teorií finančních trhů, vymezením činností a právních náležitostí komoditních burz, jejich historií a typy uzavíraných obchodů. Dále je uvedeno představení vybraných burz včetně komparace, která je obsahem praktické části této práce. V závěru práce je uveden význam vybraných burz pro investory a vlastní názor na situaci na komoditním trhu v České republice. cze
dc.format 58 s.
dc.format.extent 2028592 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject komodity cze
dc.subject komparace cze
dc.subject investování cze
dc.subject burzy cze
dc.subject commodities eng
dc.subject comparison eng
dc.subject investing eng
dc.subject exchanges eng
dc.title Komparace vybraných komoditních burz v ČR cze
dc.title.alternative Comparison of selected commodity exchanges in the Czech Republic eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-06-01
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with comparison of selected commodity exchanges in the Czech Republic. First part is about the theory of financial markets, definition activities and legal requirements of commodity exchanges, their history and about the types of trades. Further there is an introducing of selected exchanges for comparison which is a content of practical part of this thesis. In the end is given importance of selected exchanges for investors and my own opinion on the situation on commodity market in the Czech Republic. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a provoz podniku cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D34187
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.identifier.stag 28678
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account