Analýza extenzivního a intenzivního využití dlouhodobého hmotného majetku vybraného provozu podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šenec, Alexandr
dc.contributor.author Bachurová, Leona
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:31:23Z
dc.date.available 2016-06-09T12:31:23Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-04-28
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64264
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá analýzou využívání dlouhodobého hmotného majetku v průmyslovém podniku. V teoretické části autorka zpracuje témata související s analyzovaným tématem - rozvaha, charakteristika dlouhodobého hmotného majetku, ukazatelé využití aktiv, poznatky o podniku a výrobní činnosti. Praktická část práce je věnována analýze intenzivního, extenzivního a komplexního využívání aktiv v podniku T-CZ, a.s. V úvodu je podnik stručně charakterizován a následují stěžejní kapitoly, kde jsou provedeny analýzy využití strojních zařízení. Na závěr autorka shrne výsledky analýzy a navrhne vhodná doporučení nejen pro zlepšení využívání strojů, ale i celkového fungování podniku. cze
dc.format 51 s.
dc.format.extent 1195012 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject rozvaha cze
dc.subject analýza cze
dc.subject intenzivní využití strojů cze
dc.subject extenzivní využití strojů eng
dc.subject dlouhodobý hmotný majetek cze
dc.subject balance sheet eng
dc.subject analysis eng
dc.subject intensive use of machinery eng
dc.subject extensive use of machinery eng
dc.subject tangible fixed assets eng
dc.title Analýza extenzivního a intenzivního využití dlouhodobého hmotného majetku vybraného provozu podniku cze
dc.title.alternative Analysis of extensive and intensive use of tangible fixed assets in an industrial company eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-06-01
dc.description.abstract-translated This thesis focuses on analysis of use of tangible fixed assets in industrial company. Authoress characterizes related topics to theisis - balance sheet, characteristic of tangible fixed assets, asset utilization ratios, information about an enteprise and production activity. The practical part is devoted to the analysis of intensive, extensive and complex use of assets in company T-CZ, a.s. There is a description of this company in the beginning and then the main chapters with analysis of use of machinery follow. The conclusion is dedicated to results of analysis and authoress proposes suitable recommendations for better use of assets and improvement for whole company. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Management podniku: Manažerská etika cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D34232
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.identifier.stag 26071
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account