Řízení pohledávek ve vybraném podnikatelském subjektu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matějová, Pavlína
dc.contributor.author Medveď, Jakub
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:31:22Z
dc.date.available 2016-06-09T12:31:22Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-04-28
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64263
dc.description.abstract Tématem mé bakalářské práce je "Řízení pohledávek ve vybraném podnikatelském subjektu". Tato práce by měla sloužit k pochopení souvislostí a vztahů ohledně řízení a manipulace s pohledávkami. V teoretické části jsou nejprve představeny všechny důležité pojmy, vztahy a vzorce pro plné pochopení problematiky řízení pohledávek a následně jsou tyto informace použity na konkrétním případu ve vybraném podniku v praxi. cze
dc.format 64 s.
dc.format.extent 1692149 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject pohledávky cze
dc.subject závazkově právní vztah cze
dc.subject dlužníci cze
dc.subject věřitelé cze
dc.subject vymáhaní cze
dc.subject receivables eng
dc.subject contractual legal relationship eng
dc.subject debtors eng
dc.subject creditors eng
dc.subject enforcement eng
dc.title Řízení pohledávek ve vybraném podnikatelském subjektu cze
dc.title.alternative Management of receivables in selected business entity eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-06-03
dc.description.abstract-translated The topic of my bachelor thesis is "Debt management in selected business entity". This work should manage for understanding context and relationships for the management and handling of claims. The theoretical part first introduced all the important concepts, relationships and formulas for understanding the problems of controlling debt and then uses information on the case in a selected company in practice. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a provoz podniku cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D34193
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.identifier.stag 25688
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account