Analýza fluktuace zaměstnanců

Show simple item record

dc.contributor.advisor Petr, Pavel
dc.contributor.author Lásková, Kristýna
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:31:04Z
dc.date.available 2016-06-09T12:31:04Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-04-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64260
dc.description.abstract Tato práce analyzuje příčiny fluktuace zaměstnanců a jejich vzory chování s využitím metod Data Miningu. Tedy z jakých důvodů pracovníci z organizací odcházejí a na jaké zaměstnance by si měla dát firma pozor a pečlivě zvážit, zda je má zaměstnat. Analýza je realizována podle metodologie CRISP-DM. V práci jsou popsány její jednotlivé etapy a dána doporučení, kterými by se měla organizace řídit. cze
dc.format 65 s.
dc.format.extent 2372478 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject fluktuace zaměstnanců cze
dc.subject motivace cze
dc.subject Data Mining cze
dc.subject CRISP-DM cze
dc.subject employee turnover eng
dc.subject motivation eng
dc.subject Data Mining eng
dc.subject CRISP-DM eng
dc.title Analýza fluktuace zaměstnanců cze
dc.title.alternative Analysis of employee turnover eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Kašparová, Miloslava
dc.date.accepted 2016-06-07
dc.description.abstract-translated This work analyzes the causes of employee turnover and their behavior patterns by using Data Mining techniques. So from what reasons employees leave the organization and provides some knowledge to organization how to avoid some problematical workers or how to correctly choose the right ones. The analysis is realized according to the methodology CRISP-DM. The work describes the individual stages and makes recommendations by which the organization should be drive. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D34283
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.identifier.stag 29685
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account