Nové trendy v řízení a měření výkonnosti firem

Show simple item record

dc.contributor.advisor Stříteská, Michaela
dc.contributor.author Němcová, Jana
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:31:02Z
dc.date.available 2016-06-09T12:31:02Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-04-27
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64258
dc.description.abstract Tato práce se zabývá analýzou nových trendů v oblasti měření a řízení výkonnosti. V rámci uvedení do problematiky jsou nejprve vymezena teoretická východiska z oblasti výkonnosti firem a dále pak identifikovány nové trendy v měření a řízení výkonnosti. Analytická část je zaměřena na zhodnocení využití těchto trendů ve vybraných podnicích, přičemž hlavní důraz je kladen na analýzu efektivních systémů řízení výkonnosti. V závěru práce jsou také navržena doporučení pro zlepšení současného stavu. cze
dc.format 79 s.
dc.format.extent 1463825 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights První část přístupná bez omezení, druhá část nepřístupná
dc.subject řízení výkonnosti cze
dc.subject měření výkonnosti cze
dc.subject nové trendy cze
dc.subject systémy řízení výkonnosti cze
dc.subject performance management eng
dc.subject performance measurement eng
dc.subject new trends eng
dc.subject performance management systems eng
dc.title Nové trendy v řízení a měření výkonnosti firem cze
dc.title.alternative New trends in business performance management and measurement eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Zemanová, Barbora
dc.date.accepted 2016-06-07
dc.description.abstract-translated This thesis analyzes the new trends in business performance management and measurement. Within the introduction to the issue, firstly it defines the theoretical background in the field of business performance, and also identifies new trends in performance measurement and management. The analytical part is focused on the evaluation of the use of these trends in the selected enterprises, while the main emphasis is on the analysis of effective performance management systems. The final part of the thesis proposes the recommendations to improve the current situation. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D34154
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.identifier.stag 29213
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account