Hodnocení rizika portfolií cenných papírů pro různé typy investorů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Duspiva, Pavel
dc.contributor.author Kalous, Tomáš
dc.date.accessioned 2016-06-09T12:30:59Z
dc.date.available 2016-06-09T12:30:59Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-04-26
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64257
dc.description.abstract Diplomová práce pojednává o investování do portfolií cenných papírů rozdělených podle investorova přístupu k riziku a složených z podílových fondů dostupných na trhu. V teoretické části jsou popsány základní pojmy s investováním spojené, jednotlivé investiční instrumenty nacházející se na trhu a analýzy sloužící k rozpoznání vhodných investičních nástrojů. Dále jsou zde uvedeny vzorce pro výpočty jednotlivých parametrů týkajících se investic. V praktické části jsou vytvořena modelová portfolia rozdělená podle rizikovosti a k nim je predikován jejich budoucí vývoj. Závěrem jsou porovnány skutečné hodnoty s hodnotami odhadnutými a také jsou komparována jednotlivá portfolia mezi sebou. cze
dc.format 86 s.
dc.format.extent 2732322 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject investice cze
dc.subject investování cze
dc.subject akcie cze
dc.subject dluhopisy cze
dc.subject podílové fondy cze
dc.subject portfolio cze
dc.subject výnosy cze
dc.subject rizika cze
dc.subject investment eng
dc.subject investing eng
dc.subject shares eng
dc.subject bonds eng
dc.subject mutual funds eng
dc.subject portfolio eng
dc.subject revenue eng
dc.subject risks eng
dc.title Hodnocení rizika portfolií cenných papírů pro různé typy investorů cze
dc.title.alternative Risk evaluation of securities portfolios for different types of investors eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Polák, Jan
dc.date.accepted 2016-06-06
dc.description.abstract-translated Diploma thesis deals with investing in securities portfolio divided by investor's attitude to risk and composed of mutual funds available on the market. The basic concepts associated with investment, individual investment instruments which can be found on the market and analysis used to identify suitable investment instruments are described in the theoretical part. Furthermore, there are presented calculations formulas of individual parameters related to investments in this thesis. Model portfolios are created and divided by risk and future development is predicted for each portfolio in the practical part. Finally, the actual values are compared to the estimated values and portfolios are confronted with each other. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D34147
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.identifier.stag 29178
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account